Välkommen till Robinson

Robinson består av fyra skolor i Enköping. Fanna, Husberg och Svedia har årskurserna F-5, medan Vårfru är vår högstadieskola med årskurs 6-9.

Alla känner alla på Robinsons skolor, där varje årskurs har en egen lärare som dessutom jobbar på fritids. På så vis ges goda möjligheter att få en helhetsbild över elevernas lärande och att skapa hållbara relationer till alla elever på skolan.

Vi bygger tillsammans en miljö där vi respekterar varandra. Vi är övertygade om att ett gott socialt klimat främjar alla elevers lärande och utveckling. Vi utgår från ett upplevelsebaserat lärande där lust, engagemang och meningsfullhet står i fokus under hela skoldagen. Undervisningen är ämnesintegrerad och bygger på lärande upplevelser.

Många av våra upplevelser sker i samspel med naturen. När eleverna lär känna naturen ger vi förutsättningar för att skapa förståelse för hållbarhetsfrågor, som är en av vår tids största utmaningar både i Sverige och globalt. Vi tror att det man känner och tycker om vill man också vara rädd om.