Välkommen till Robinson
och Tellusskolan

Robinson består av fyra skolor i Enköping. Fanna, Husberg och Svedia har årskurserna F-5, medan Vårfru är vår högstadieskola med årskurs 6-9. Alla känner alla på Robinsons skolor, där varje årskurs har en egen lärare som dessutom jobbar på fritids. På så vis ges goda möjligheter att få en helhetsbild över elevernas lärande och att skapa hållbara relationer till alla elever på skolan. Vi bygger tillsammans en miljö där vi respekterar varandra. Vi är övertygade om att ett gott socialt klimat främjar alla elevers lärande och utveckling. Vi utgår från ett upplevelsebaserat lärande där lust, engagemang och meningsfullhet står i fokus under hela skoldagen. Undervisningen är ämnesintegrerad och bygger på lärande upplevelser. Många av våra upplevelser sker i samspel med naturen. När eleverna lär känna naturen ger vi förutsättningar för att skapa förståelse för hållbarhetsfrågor, som är en av vår tids största utmaningar både i Sverige och globalt. Vi tror att det man känner och tycker om vill man också vara rädd om.

Pedagogik

Ämnesintegrerad undervisning 

Upplevelsebaserad undervisning

Morgon/Mentorssamling

Elevledda utvecklingssamtal

Utomhuspedagogik

Robinsons rötter

Våra skolor

IMG_3982-Copy1.jpg

Svedia

Svedia är en av tre skolor där elever i årskurserna F-5 erbjuds undervisning i anrika lokaler med närhet till naturen.

 

Tellusbarn

Husberg

I den äldsta av Robinson skolor, Husberg, erbjuds 70 elever i årskurserna F-5 undervisning i hemtrevlig miljö med närhet till skog och natur.

Tellusbarn

Fanna

Fanna välkomnar elever i årskurs F-5 och erbjuder precis som övriga skolor ämnesinteragerad utbildning där naturen är ett naturligt inslag.

Tellusbarn

Vårfru

På Vårfru erbjuds elver i årskurs 6-9 undervisning. Skolan ligger i centrala Enköping. 

A small girl having fun in snow. Winter nature. Close up.

Fritids

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

A happy little toddler boy standing outdoors on a meadow at sunset. Close-up.

Förskolan Robinson

Förskolan Robinson är Tellusbarns första förskola och är belägen i Enköping. Med naturen utanför dörren finns goda förutsättningar för att kunna tillämpa Robinsons skolors pedagogik

Nyheter

Allt fler friskoleelever enligt ny rapport

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att antalet elever i friskolor fortsätter att öka. Drygt 384 000 barn och elever går i dag i en fristående förskola eller skola, vilket motsvarar 19 procent av drygt 2 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor.

Läs mer »