Ansökan

Här kan du ställa ditt barn i kö till Robinsons alla skolor. När det närmar sig skolstart kommer du att ges möjlighet att önska/välja skola. Du registrerar dig genom att fylla i vår onlineregistrering.

Till förskoleklassen
Sista dagen för ansökan till förskoleklass är 1 november året före nästkommande skolår startar. Vi tar normalt bara in elever det året de börjar förskoleklass. Kommer du inte in i förskoleklassen står du kvar i vår kö utifall någon elev skulle sluta och vi får en plats ledig.

Om du av någon anledning önskar att ditt barn ska börja i förskoleklassen som femåring måste du höra av dig till skola@robinson.nu senast 15 november året före önskat startår. Läs gärna vår policy för att börja ett år för tidigt.

Policy för att börja på Robinson ett år för tidigt

Till Robinson Vårfru
Vi har i dagsläget endast plats för de elever som kommer från våra f-5-skolor. Om vi får lediga platser tillsätts dessa i turordning från kön. Anmäl dig via vår onlineregistrering om du vill ställa dig i kö till Vårfru.

Vid eventuella frågor gällande kön, vänligen kontakta oss via E-post.

Till förskolan Robinson
Vill du att ditt barn ska börja på vår nystartade förskola? Här kan du läsa mer om förskolan och skicka in din ansökan.

Våra urvalskriterier

Till Husberg och Fanna

  1. Syskonförtur
  2. Kötid

Till Svedia

  1. Syskonförtur
  2. Geografisk närhet: barn boende i områden med postnummer 74532, 74560, 74561, 74562, 74563, samt boende med adress Bodavägen, Enagårdsvägen eller Verkmästaregatan.
  3. Kötid

Till Vårfru

  1. Verksamhetsmässig förtur, det vill säga barn som redan går på en Robinsonskola
  2. Syskonförtur
  3. Kötid