Ansökan

Här kan du ställa ditt barn i kö till Robinsons skolor.

Till förskoleklassen för Robinson i Enköping
Sista dagen för ansökan till förskoleklass är 1 november året före nästkommande skolår startar. Kommer du inte in i förskoleklassen kan du välja att stå kvar i vår kö om någon elev skulle sluta och vi får en plats ledig.
Om du av någon anledning önskar att ditt barn ska börja i förskoleklassen som femåring måste du höra av dig till skola@robinson.nu senast 15 november året före önskat startår.

Här kan du läsa vår policy om tidig skolstart

Till övriga årskurser F-5 Robinson Enköping
Om man önskar, kan man stå kvar i vår kö för eventuella kommande lediga platser i årskurserna F-5. Om en elev väljer att sluta hos oss i någon av årskurserna, erbjuder vi platsen till nästföljande person i kön för den årskursen enligt våra intagningsregler.

Till Robinson Vårfru
Vi har i dagsläget endast plats på högstadiet för de elever som kommer från våra F-5-skolor. Om vi får lediga platser tillsätts dessa i turordning från kön. Anmäl dig via vår onlineregistrering om du vill ställa dig i kö till Vårfru.

Vid eventuella frågor gällande kön, vänligen kontakta oss via E-post.

Till Robinson Valsjön
Vill du att ditt barn ska börja på Robinson Valsjön? Onlineregistrering
Vill du veta mer om Robinson Valsjön? Klicka här

Till förskolan Robinson
Vill du att ditt barn ska börja på vår förskola? Här kan du läsa mer om förskolan och skicka in din ansökan.

 

Våra urvalskriterier

Till Husberg och Fanna

  1. Syskonförtur
  2. Kötid

Till Svedia

  1. Syskonförtur
  2. Geografisk närhet: barn boende i områden med postnummer 745 32, 745 60, 745 61, 745 62, 745 63, samt boende med adress Bodavägen, Enagårdsvägen eller Verkmästaregatan.
  3. Kötid

Till Vårfru

  1. Verksamhetsmässig förtur, det vill säga barn som redan går på en Robinsonskola.
  2. Syskonförtur
  3. Kötid