Elevhälsa

På Robinson finns skolsköterska, skolpsykolog, kurator, reflexpedagog och specialpedagogisk kompetens. Dessa kompetenser utgör skolans elevhälsa och arbetar systematiskt för att stödja alla elever att nå så långt det är möjligt i sin kunskapsutveckling. Elevhälsan arbetar tillsammans med skolans pedagogiska personal med att följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av skolans lärmiljöer. Elevhälsan bistår även pedagogisk personal i arbetet med olika stödinsatser såsom extra anpassningar, utredning om behov av särskilt stöd samt åtgärdsprogram. 

Vill du komma i kontakt med Elevhälsan?
F-5 (Fanna, Svedia, Husberg): elevhalsan@robinson.nu
6-9 (Vårfru): helena.petersson@robinson.nu