Fritids

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Barnen på Robinson, vars föräldrar arbetar eller studerar, erbjuds fritids före och efter skolan samt på loven. Våra ordinarie öppettider är kl. 07-17. Eftersom både lokaler och viss personal är samma som under skoldagen är det lätt för barnen att känna sig trygga. Dessutom bidrar det till att vi som personal får en mer nyanserad bild av barnen.

En stor del av fritidsverksamheten bedrivs utomhus, där barnen mestadels i fri lek får möjlighet att upptäcka naturen på sina egna villkor. Vi tror att den fria leken är betydelsefull för barnen, som ofta har en i övrigt styrd fritid. Vi arbetar hela tiden på att utveckla och göra utemiljön på gården så spännande och lättillgänglig som möjligt.

Vi vill att vår verksamhet ska vara stimulerande för barnen och ta till vara på deras nyfikenhet och lust att leka och lära. Aktiviteterna utgår från barnens intressen och anpassas till deras olika livsvillkor och förutsättningar. Vi erbjuder olika aktiviteter utomhus och inomhus. Barnen kan till exempel låna särskilda verktygslådor, leklådor, spel och skapandematerial. Vi har ett uteförråd fullt av bollar, hopprep, bilar, spadar, stjärtlappar, käpphästar och massor av andra leksaker. Vi erbjuder också ett varierande innehåll av styrda aktiviteter. Det kan vara dans, drama, skapande, fysisk aktivitet, utflykter, vila och mycket mer.

På Robinson får barnen möjlighet att utveckla demokratiskt tänkande genom att på olika sätt vara med och påverka fritidshemmets innehåll i samlingar och planeringar.

Frukost serveras alla dagar kl. 7.15. Då dukar vi upp en buffé från vilken barnen själva kan välja. Kl. 14.00 serveras nyttigt och varierande mellanmål utomhus eller inomhus beroende på årstid och väder.  Ibland gör vi friluftsmellis på öppen eld.

Välkommen!