Kvalitetschef till Tellusgruppen

Lisa Melberg tillträder från och med januari 2021 rollen som kvalitetschef för Tellusgruppen. Lisa kommer närmast från rollen som styrelseledamot i Tellusskolan, något hon kommer fortsätta med.

Tellusgruppen har under de senaste åren befunnit sig i en stark tillväxtfas och är nu redo att ta nästa steg i att utveckla kvalitetsarbetet inom koncernens dotterbolag Tellusbarn och Tellusskolan, vilka är verksamma inom barnomsorgs- och utbildningssektorn. Lisa kommer i sin roll leda Tellusgruppens kvalitetsuppföljning, den interna revisionen samt utvecklingen av dokumentation och myndighetskontakt kopplad till tillsyn och nyetablering. Extern kommunikation beträffande pedagogiska frågor kommer skötas av Lisa som därutöver kommer ingå i Tellusgruppens ledningsgrupp.

Bijan Fahimi, VD för Tellusgruppen säger:

Efter närmare ett år av fruktbart samarbete tillsammans är vi nu mycket glada över att Lisa väljer en bredare plattform för sitt samarbete med oss.

Lisa Melberg är en av medgrundarna till Robinson skolor som sedan i mars 2020 är en del av Tellusskolan. Robinson grundades 1997 och enheterna är idag eftertraktade skolval för elever och vårdnadshavare i Enköpings kommun. Lisa har som tidigare rektor, skolchef och huvudägare för Robinson skolor god erfarenhet av utbildningssektorn.

När jag fick frågan om rollen som kvalitetschef blev jag mycket intresserad. I min tidigare roll som rektor och skolchef är det kvalitetsarbetet som jag brunnit mest för! Det känns inspirerande att få koncentrera arbetet till dessa frågor. Det senaste året har jag fått följa Tellusgruppens arbete på nära håll och jag uppskattar sättet att kombinera barnens behov med en entreprenöriell kultur.

Tellusgruppen är en familjeägd koncern i utbildningssektorn, som driver förskolor och skolor. Genom dotterbolaget Tellusbarn är koncernen huvudman för 22 förskolor i Stockholm och Uppsala län. Vidare är bolaget Tellusskolan huvudman för fyra grundskolor i Enköping. Tellusgruppen är ett entreprenörsdrivet företag vars tillväxt sker såväl organiskt som genom förvärv.

Inom Tellusgruppen arbetar idag drygt 200 medarbetare, och vi tillhandahåller fler än 1300 barn- och elevplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där rektorer ansvarar för små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning av våra specialpedagoger.