Robinson och Tellusskolan

Robinsonskolorna i Enköping ägs av Tellusskolan. Tellusskolans affärsidé är att driva, starta och förvärva grundskolor som möter mångfalden av behov och preferenser bland vårdnadshavare och kommuner. Bolaget kombinerar en mångfald av profiler med en sammanhängande vision och en effektivare organisation.

Tellusskolan driver i dag två starka och efterfrågade varumärken; Robinsonskolorna i Enköping och Thea i Linköping och Bromma med sammanlagt runt 900 utbildningsplatser.

Genom förvärv och organisk tillväxt avser Tellusskolan att erbjuda flera koncept i framtiden vars gemensamma mål ska vara fokus på kunskap och ömsesidig respekt.

Tellusskolan är dotterbolag till Tellusgruppen AB vars affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna barnomsorg och utbildning.

Historik

Den första Robinsonskolan, Robinson Husberg, startades redan 1997 som en ekonomisk förening. 2011 omvandlades verksamheten till Aktiebolaget Fria Skolor i Enköping. Under resans gång utvecklades ytterligare tre skolor; Robinson Fanna, Robinson Svedia och Robinson Vårfru. Idag rymmer verksamheten drygt 370 elever.