Om företaget

Robinson ny medlem i Tellusgruppen

I mars 2020 blev Tellusgruppen ny ägare av Robinsonskolorna i Enköping. I samband med förvärvet bytte ägarbolaget namn till Tellusskolan. Skolverksamheten fortsätter dock som tidigare under namnet Robinson.

Den första Robinsonskolan, Robinson Husberg, startades redan 1997 som en ekonomisk förening. 2011 omvandlades verksamheten till Aktiebolaget Fria Skolor i Enköping. Under resans gång utvecklades ytterligare tre skolor; Robinson Fanna, Robinson Svedia och Robinson Vårfru. Idag rymmer verksamheten drygt 370 elever.

Stabil och långsiktig ägare
Tellusskolan är ett helägt dotterbolag inom Tellusgruppen, som är en långsiktig ägare med goda ekonomiska och organisatoriska resurser. Robinsonskolorna, med sin populära och eftertraktade modell, är en viktig plattform för Tellusgruppens ambition att utveckla attraktiva grundskolekoncept.

Tellusgruppens verksamhet startade 2007, då Narges Moshiri öppnade sin första förskola i Rinkeby. Idag drivs förskoleverksamheten under varumärket Tellusbarn, med ett 20-tal förskolor och ca 1 000 barnomsorgsplatser i Stockholms och Uppsala län.

www.tellusgruppen.se

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn och som plattform för framtida expansion utanför förskoleverksamheten. Bolaget arbetar långsiktigt med välskötta och lönsamma företag inom barnomsorg och utbildningssektorn. Genom professionell styrning och tillvaratagande av synergier utvecklar Tellusgruppen affärsidéer kring efterfrågade tjänster och produkter till bolag med växtkraft. Tellusgruppens tredje bolag, Nanny by Tellus, driver sedan 2017 barnvaktsförmedling i Stockholms län.