Personal

Som arbetsgivare hanterar Robinson samtliga medarbetares personuppgifter. I kommunikation med externa kanaler som Handelsbanken och AFA. Uppgifterna används även i våra interna administrativa system. Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

Namn, Personnummer, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Foto, Namn närmast anhörig, Relation närmast anhörig, Telefon närmast anhörig, ev Skyddad identitet, Utdrag ur belastningsregistret, läkarintyg, löneuppgifter, sjukdom, allergier, specialkost och medicinering.

Källa för personuppgifter: Den registrerade

Externa företag/system som behandlar dina personuppgifter

Fortnox, Visma

Behandlar följande personuppgifter: Namn, Personnummer, Adress, Telefonnummer, E-postadress. Lönerelaterade uppgifter.

Handelsbanken

Behandlar följande personuppgifter: Personnummer, Namn, Lönerelaterade uppgifter.

Google Drive

Behandlar följande personuppgifter: Namn, Personnummer, Adress, Telefonnummer, E-postadress. Lönerelaterade uppgifter.

Schoolsoft  https://drive.google.com/file/d/1c5-SgrXg9yMCC6E8iU4HbJJR0-b5cQBF/view?usp=sharing

Vad får jag som medarbetare göra?

På Robinson är det av yttersta vikt att vi skyddar elevers, vårdnadshavarnas och de anställdas integritet och rättigheter när vi behandlar deras personuppgifter. Detsamma gäller när vi behandlar våra kollegors uppgifter. När du ska hantera personuppgifter, tänk först efter om det är nödvändigt, vilken typ av personuppgift det handlar om och vilket skydd som krävs. Till exempel är det viktigt att inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt och att känsliga uppgifter lagras i säkra system.

Vem kontaktar jag?

Tellusskolan är ansvarig för personuppgifter kopplade till alla företagets medarbetare. Det innebär att det är styrelsen i bolaget som är personuppgiftsansvariga.

Har du frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta i första hand din närmaste chef.

Vill du ha ett registerutdrag kontaktar du Robinsons dataskyddsombud.

E-post: skola@robinson.nu

Postadress: Tellusskolan Eriksgatan 19b, 749 49 Enköping

Märk kuvertet med ” GDPR ” och styrk din identitet med en kopia av giltig legitimation

Dina rättigheter i korthet

Du kan när som helst begära att …

… få en kopia av dina personuppgifter.

… få rätta och radera dina personuppgifter.

… invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Tips! Här kan du läsa mer om GDPR:

https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/