Plan mot diskriminering och kränkade behandling

För oss på Robinson är det är det av största vikt att alla elever och anställda upplever skolan som en trygg plats. Vi motsätter oss därför alla former av diskriminering och kränkande behandling.