Policy för att börja skolan ett år tidigare

Vi är generellt emot att börja ett år för tidigt i skolan. Vi sätter stort värde på att barnen får vara
barn och ha en så kravlös och lekfull vardag som möjligt, så länge som möjligt.

Det finns dock möjlighet att börja på Robinson ett år tidigare om det finns särskilda skäl till detta.
Dessa skäl skall vara att barnet har utvecklats särskilt gott under sin förskoletid och utmärker sig
genom att ha särskilda kunskaper och vara särskilt intresserad av att lära sig nya saker.

Det kan också finnas särskilda skäl av social karaktär. Detta ska vara en bedömning som är gjord av
både föräldrar och förskolan eller dagbarnvårdare.