Samarbetspartners

Robinson hanterar personuppgifter för både barn och vårdnadshavare som är våra kunder och arbetsgivare hanterar Robinsons samtliga medarbetares personuppgifter.

För att bli samarbetspartner till Robinson och hantera personuppgifter som 2:a part blir du ombedd att skriva under ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Som kontaktperson för samarbetspartner till Robinson register för vi följande personuppgifter:

Namn, E-postadress, telefonnummer, samarbetspartners postadress och besöksadress

Källa för personuppgifter: Den registrerade. 

Vem kontaktar jag?

Tellusskolan är ansvarig för personuppgifter som hanteras av företaget. Det innebär att det är styrelsen i bolaget som är personuppgiftsansvariga. Har du frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta i första hand din kontaktperson på företaget.

Vill du ha ett registerutdrag kontaktar du Robinsons dataskyddsombud.

E-post: skola@robinson.nu

Postadress: Tellusskolan Eriksgatan 19b, 749 49 Enköping

Märk kuvertet med ” GDPR ” och styrk din identitet med en kopia av giltig legitimation

Dina rättigheter i korthet

Du kan när som helst begära att …

… få en kopia av dina personuppgifter.

… få rätta och radera dina personuppgifter.

… invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Tips! Här kan du läsa mer om GDPR:

https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss på Robinson om du har