Samarbetspartners

Robinson hanterar personuppgifter för både barn och vårdnadshavare som är våra kunder och som arbetsgivare hanterar Robinson samtliga medarbetares personuppgifter.

För att bli samarbetspartner till Robinson och hantera personuppgifter som 2:a part blir du ombedd att skriva under ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Som kontaktperson för samarbetspartner till Robinson registerför vi följande personuppgifter:

Namn, E-postadress, telefonnummer, samarbetspartners postadress och besöksadress

Källa för personuppgifter: Den registrerade. 

Vem kontaktar jag?

Tellusskolan är ansvarig för personuppgifter som hanteras av företaget. Det innebär att det är styrelsen i bolaget som är personuppgiftsansvariga. Har du frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta i första hand din kontaktperson på företaget.

Vill du ha ett registerutdrag kontaktar du Robinsons dataskyddsombud.

E-post: skola@robinson.nu

Postadress: Tellusskolan Eriksgatan 19b, 749 49 Enköping

Märk kuvertet med ” GDPR ” och styrk din identitet med en kopia av giltig legitimation

Dina rättigheter i korthet

Du kan när som helst begära att …

… få en kopia av dina personuppgifter.

… få rätta och radera dina personuppgifter.

… invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Tips! Här kan du läsa mer om GDPR:

https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss på Robinson om du har