Tellusgruppen förvärvar skolbolag verksamt i Stockholm och Linköping

Tellusgruppen AB förvärvar Thea privata grundskola. Bolaget driver grundskolor i Stockholm och Linköping. Med förvärvet fördubblar Tellusgruppen sin verksamhet inom grundskolan, från cirka 400 utbildningsplatser till sammanlagt runt 900 platser.

Tellusgruppen AB förvärvar Thea privata grundskola. Bolaget driver grundskolor i Stockholm och Linköping. Med förvärvet fördubblar Tellusgruppen sin verksamhet inom grundskolan, från cirka 400 utbildningsplatser till sammanlagt runt 900 platser.

– I och med affären driver Tellusskolan två starka och efterfrågade varumärken; Thea och Robinson. Dessa två varumärken ska behålla och utveckla sina särdrag medan samordningsfördelar ska tas till vara, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. Med den här affären ökar vi vår möjlighet att överträffa vårt tillväxtmål på 30 procent per år för 2021 och 2022. Vi mer än fördubblar vår grundskoleverksamhet och erbjuder runt 900 utbildningsplatser i tre kommuner.